Forberedende kurs

balanz grunnkurs

Psykologi, kropp, psyke, selvutvikling, kommmunikasjon

Kurset omhandler emnene psykologi, kropp/psyke, selvutvikling, kommunikasjon, klientreaksjoner, psykologiske problemer, relasjoner, etikk, moral, lover og regler, regnskap samt starte egen virksomhet.
Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper kreves
Antall dager: 2.5
Dokumentert praksis: Nei
Eksamens/repetisjonskveld: Nei
Hjemmeeksamen/hjemmeoppgave: Ja
Kursbevis: Ja, etter innlevert hjemmeeksamen                                                  
Pris: Kr. 3.250,-

Kurskode:
FK
Forkunnskaper:
Ingen forkunskaper

Balanz AS, Hinderveien 2, 3223 Sandefjord - Telefon: 40 00 43 34 - post@balanz.no