S2 - Stretching av overkropp

Muskelanatomi og fysiologi for de største musklene/muskelgruppene i overkroppen. Streching av overkropp

Kursinnhold: Posturologi, muskelfunksjonstester,  bevegelighetstester med vinkelmålere eller tommestokk, terapeutisk stretching (vi tøyer ut for klienten), selvstretching (vi lærer oss å tøye muskler på 4-6  forskjellige måter).

Forkunnskaper: S1
Antall dager: 2
Dokumentert praksis: 15 timer
Eksamens/repetisjonskveld: Ja
Kursbevis:  Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamen
Pris: Kr. 2.950,- + kr. 700,- for rep. kurs
Sted/dato:
Sandefjord: Våren 2018
Sandnes: Våren 2018
Kristiansand: Våren 2018
Trondheim: Våren 2018

Balanz AS, Hinderveien 2, 3223 Sandefjord - Telefon: 40 00 43 34 - post@balanz.no