Balanz kurs til

Balanzmassør

Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse.

Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/kopping.

Man kan gi en forebyggende og/eller velvære-   behandling.

For å lære terapeutiske behandlinger og få mer kunnskap om kroppen, kan man studere videre til Balanzterapeut.

Kurset består av seks moduler og eksamener.

Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Når du har deltatt og gjennomført alle modulene kan du ta en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen, som omfatter alle seks modulene.

Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående,            

men for å oppnå diplom, er det et krav om at samtlige seks moduler gjennomføres i løpet av en 2-års periode.

Kurset til Balanzmassør er derfor meget fleksibelt og åpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen

av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.

Innhold: Modulene M1, M2, M3, S1, S2, V/K (se modulforklaring lenger bak i katalogen).

Forkunnskaper: Ingen

Diplom: Når man har deltatt og bestått alle seks modulene, og avsluttende eksamen.

Totalpris: Kr. 21.000,-. Denne pris gjelder ved betaling av samtlige kurs før kursstart.                                                                                 

Innhold:

- 6 kursmoduler

- 90 klokketimer dokumentert praksis

- 25 klokketimer praksis hos Balanz, med instruktør

- Selvstudier og hjemmeoppgaver

- Avslutningskveld med teoretisk og praktisk eksamen

Last ned Balanz kurskatalog for våren 2018 her

Balanz AS, Hinderveien 2, 3223 Sandefjord - Telefon: 40 00 43 34 - post@balanz.no