Balanz utdannelse til

Balanzterapeut (diplomert massør)

Grunnutdannelse

Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Norsk bransjeråd for Massasje og Nordic Association of Massage Therapy.balanzterapeut

Komplett utdannelse som Balanzterapeut består av totalt 16 moduler.

Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen, samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Utdannelsen avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen som omfatter alle moduler. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema er obligatorisk. Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse.

Hver modul er frittstående, men for å oppnå godkjenning er det et krav at samtlige moduler gjennomføres i løpet av en 4-års periode.

Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å lære på.

Innhold: Modulene M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, S1, S2, VK, PM, FK, TEK, AFP1AFP2 og avslutningshelg (se modulforklaring lenger frem i katalogen).

Forkunnskaper: Ingen

Totalpris: Kr. 55.000,-*. Se vår prisliste for enkeltmoduler.

* Prisen gjelder ved betaling av hele utdannelsen før kursstart.

Last ned Balanz kurskatalog for våren 2018 her

Innhold:

 • 15 kursmoduler
 • 135 klokketimer dokumentert praksis
 • 20 klokketimer dokumentert praksis på bedrift
 • 75 klokketimer praksis hos balanz, med instruktør
 • Fagoppgave
 • Selvstudier og nettundervisning
 • Avslutningshelg
 

Utdannelsen omfatter også:

 • Solid basis med anatomi og fysiologi for massører
 • Palpering Grunnleggende triggerpunktbehandling
 • Muskelpressur Skade/sykdomslære, idrettsmedisin
 • Bedriftsmassasje
 • Forskjellige behandlingsforslag for ulike skader, problemer og sykdommer
 • Rådgivning om personlig markedsføring
 • Moral og etikk
 • Hygiene og smittevern
 • Generell treningslære
 • Grunnleggende ergonomi
 • Journalføring, opptak av anamnese og regler for innhenting, bruk, oppbevaring og sletting av personopplysninger   
   

Førstehjelpskurs:

Før sluttdiplom oppnås må eleven vise frem bevis på gjennomført Nasjonalt Standardisert Førstehjelpskurs

 

 

 

Balanz AS, Hinderveien 2, 3223 Sandefjord - Telefon: 40 00 43 34 - post@balanz.no