Praktisk informasjon vedrørende kurs og utdanning

Oppmøtetidspunkt kurs:

09.30 - 17.30 lørdag og søndag

Repetisjonskurs/deleksamen 18.00 - 22.00 (fredag kveld før kurs)

Kursbevis:

Utstedes etter hver godkjent modul.

Fagoppgave/hovedoppgave:

Mot slutten av utdannelsen skal elevene skrive en fagoppgave. Fagoppgaven er ikke selvvalgt og gjennomføres etter faste kriterier.

Slutteksamen:

Avslutningshelg med teoretisk og praktisk eksamen samt framlegging av fagoppgave.

Diplom/utdanningsbevis:

Utstedes etter gjennomført og godkjent/bestått utdannelse.

Repetisjon:

Elever som ønsker å ta et kurs om igjen kan gjøre det. Dette er avhengig av ledig plass på det aktuelle kurset.

 

 

Balanz AS, Hinderveien 2, 3223 Sandefjord - Telefon: 40 00 43 34 - post@balanz.no