skip to Main Content
40 00 43 34 post@balanz.no
utdanning

Balanz massasjeskole bruker et modulsystem som ble utviklet av Daniel Hellqvist i 1994.

Grunntanken er at elevene skal kunne velge om de vil ta enkeltkurs for hjemmebruk, eller om de vil ta en seriøs og komplett utdanning. Vår innlæringsmetode går ut på å veksle mellom teori, praksis, hjemmepraksis og hjemmelesing. Dette anser vi som en meget effektiv måte å lære på.

Vi vet også at TID er et viktig redskap i innlæring av et yrke som krever kunnskap, innsikt, følsomhet, faglig helhetsforståelse og erfaring. Når våre elever er ferdigutdannet har de lest og praktisert lenge, og er godt forberedt på yrkeslivets alvor og gleder.

Balanz har et stort pensum som stadig er i utvikling, og vi fokuserer på mindre grupper for å kunne gi personlig og tilpasset oppfølging. Hvis vi hadde komprimert og forenklet vår utdannelse slik at elevene ble ferdig på kortere tid, ville dette ført til at vi bare kunne hatt med en tredjedel av pensumet vårt! Balanz massasjeskole velger derfor kvalitet fremfor kvantitet!

I vår utdannelse kommer praksis og selvstudier mellom kursene i tillegg.
Mange elever kombinerer studier, familie og jobb med våre fleksible kurs og utdanning

Balanz ønske er å utdanne terapeuter som:

 • i små intime kurs har fått best mulig personlig oppfølging og mulighet
  til å utvikle seg som terapeut og menneske
 • aksepteres og respekteres av både skolemedisinere og alternativmedisinere
 • behandler klienter med åpenhet, respekt og ydmykhet
 • har sin styrke i kunnskap og ydmykhet
 • er grundige og kvalitetsbevisste i sitt arbeidstilbud.

 

Momsfritak

Terapeuter som gjennomfører grunnutdannelsen til Balanzterapeut blir momsfri.

Man har da rett til medlemskap i Norges massasjeforbund og kan da registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Man slipper da å betale 25 prosent moms på behandlingene. Det er noe man må ta hensyn til når man velger skole/utdannelse

 

Balanz tilbyr følgende utdanninger:

 • Balanzterapeut
 • Balanz muskelterapeut
 • Balanz muskel- og leddakupunktør

 

Kurskatalog våren 2019

Kurskatalog for sommer 2019

Balanzmassør

Dette er en lettversjon av vår grunnutdannelse. Man lærer å massere, tøye, samt behandle hele kroppen med vakuumterapi/kopping. Man kan gi en forebyggende og/eller velværebehandling. For å lære terapeutiske behandlinger og få mer kunnskap om kroppen, kan man studere
videre til Balanzterapeut.

Kurset består av seks moduler og eksamener.

Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Når du har deltatt og gjennomført alle modulene kan du ta en avsluttende teoretisk og praktisk eksamen, som omfatter alle seks modulene.

Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående,men for å oppnå diplom, er det et krav om at samtlige seks moduler gjennomføres i løpet av en 2-års periode.

Kurset til Balanzmassør er derfor meget fleksibelt og åpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.

 

Innhold:

Modulene M1, M2, M3, S1, S2, V/K

Se modulforklaring.

Forkunnskaper: Ingen

Diplom: Når man har deltatt og bestått alle seks modulene, og avsluttende eksamen.

Totalpris: Kr. 21.000,-. Denne prisen gjelder ved betaling av samtlige kurs før kursstart.

Finn kurs i vår kurskalender.

Balanzterapeut Grunnutdannelse

Denne utdannelsen er godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massør MNMF. Utdannelsen er også godkjent av Norsk bransjeråd for Massasje og Nordic Association of Massage Therapy Komplett utdannelse som Balanzterapeut består av totalt 16 moduler. Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon.

For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Utdannelsen avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen som omfatter alle moduler. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema er obligatorisk.

Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående, men for å oppnå godkjenning er det et krav at samtlige moduler gjennomføres i løpet av en 4-års periode.

Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuelle behov, samtidig som kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.

 

Innhold:

Modulene M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, S1, S2, V/K, PM, FK, TEK, AFP1, AFP2 og avslutningshelg.

Se modulforklaring.

Forkunnskaper: Ingen

Totalpris: Kr. 55.000,-. Denne prisen gjelder ved betaling av hele utdannelsen før kursstart

Utdannelsen omfatter også: • Solid basis med anatomi og fysiologi for massører • Palpering • Grunnleggende triggerpunktbehandling • Muskelpressur • Skade/sykdomslære, idrettsmedisin • Bedriftsmassasje • Forskjellige behandlingsforslag til ulikeskader, problemer og sykdommer • Rådgivning om personlig markedsføring • Moral og etikk • Hygiene og smittevern • Generell treningslære • Grunnleggende ergonomi • Journalføring, opptak av anamnese og regler for innhenting, bruk, oppbevaring

Finn kurs i vår kurskalender.

Utdannelse til Balanz muskel & leddakupunktør

Videreutdannelse

Som eneste godkjente massasjeskole tilbyr vi denne videreutdannelsen. Nålebehandling er en meget kostnadseffektiv metode ikke bare sett fra terapeutens synsvinkel, men også for klienten og samfunnet. Hovedfokus på dette kurs er sikker og effektiv triggerpunktbehandling med og uten nåler.

Kursinnhold:

 • Triggerpunktbehandling med og uten nåler. Teori og praksis.
 • Behandling av myoser, muskelfester, periost med og uten nåler.
 • Historikk rundt nålebehandling
 • Generell teori om forskjellene mellom klassisk akupunktur og triggerpunktbehandling
 • Farlige og forbudte punkter
 • Mulige komplikasjoner ved nålebehandling
 • Arbeidsteknikk, stikkdybde, stikkteknikk, nålemanipulasjon, klientreaksjoner etc.
 • Gjennomgang av forskjellige teorier og arbeidsmetoder
 • Smertebehandling med og uten nåler
 • Etikk, lovverk Dette er et seks-dagers kurs som deles inn i tre moduler.

MLA1: Hovedfokus på hofter og ben
MLA2: Hovedfokus på armer og ansikt
MLA3: Hovedfokus på rygg, bryst, mage og hals Kurset avsluttes med en eksamens- og repetisjonsdag.

Se modulforklaring.

Forkunnskaper: Nærmest ferdig Balanzterapeut. Elever med annen skolebakgrunn kan søke om studieplass. Vi forbeholder oss retten til å nekte studieplass dersom vi er usikre eller ukjent om kunnskapsnivå eller om personen er moden nok for dette kurs. Da vi arbeider med nåler stiller vi høyere krav til personlige kvalifikasjoner enn andre kurs vi arrangerer. Ved fulltegnede kurs prioriterer vi elever med bakgrunn fra Balanz. Yrkeserfaring tas også i betraktning.

Totalpris: kr. 15 000,-.

Finn kurs i vår kurskalender.

Utdannelse til Balanz muskelterapeut

Videreutdanning

Bli en enda bedre terapeut. Denne videreutdanningen bygger på grunnutdannelsen til Balanzterapeut. Hvis man har medisin grunnfag i tillegg, er denne utdannelsen godkjent av Norges Massasjeforbund og gir rett til tittelen Massasjeterapeut MNMF Videreutdannelsen til Balanz muskelterapeut består av totalt seks moduler.

Hver modul består av et helgekurs og en kveld med teoretisk og praktisk eksamen samt repetisjon. For å kombinere teori og praksis optimalt, stilles det krav om dokumentert praksis etter hver modul. Innlevering av fagoppgave med tildelt tema er obligatorisk.

Kursene arrangeres i helger, og kan således kombineres med arbeid eller øvrig utdannelse. Hver modul er frittstående. Utdannelsen er derfor meget fleksibel og åpner for individuelle behov. Kombinasjonen av teori og praksis anses som en svært effektiv måte å utdanne seg på.

Innhold: Modulene S3, LK, og HS . Se modulforklaring.

 • 3 kursmoduler
 • 90 klokketimer dokumentert praksis
 • 10 klokketimer dokumentert praksis på bedrift
 • 25 klokketimer praksis hos Balanz med instruktør
 • Fagoppgave
 • Selvstudier og hjemmeoppgaver
 • Eksamen for disse modulene og grunnutdannelsen

 

Forkunnskaper: Balanzterapeut

Totalpris: kr 9 500,-. Denne prisen gjelder ved betaling av hele utdanningen før kursstart.

Finn kurs i vår kurskalender.

Back To Top