Ta kontakt!

40 00 43 34

FK - Forberedende kursPsykologi, kropp, psyke, selvutvikling, kommmunikasjon

Kurset omhandler emnene psykologi, kropp/psyke, selvutvikling, kommunikasjon, klientreaksjoner, psykologiske problemer, relasjoner, etikk, moral, lover og regler, regnskap samt starte egen virksomhet.
Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper kreves
Antall dager: 2.5
Dokumentert praksis: Nei
Eksamens/repetisjonskveld: Nei
Hjemmeeksamen/hjemmeoppgave: Ja
Kursbevis: Ja, etter innlevert hjemmeeksamen                                                  
Pris: Kr. 3.250,-    
Sted/dato:
Sandefjord: Høsten 2017
Dette kurset avholdes kun i Sandefjord.