Ta kontakt!

40 00 43 34

S2, Stretching av overkropp

Videreutdanning

Muskelanatomi og fysiologi for de største musklene/muskelgruppene i overkroppenStreching av overkropp

Kursinnhold: Posturologi, muskelfunksjonstester,  bevegelighetstester med vinkelmålere eller tommestokk, terapeutisk stretching (vi tøyer ut for klienten), selvstretching (vi lærer oss å tøye muskler på 4-6  forskjellige måter).

Forkunnskaper: S1
Antall dager: 2
Dokumentert praksis: 15 timer
Eksamens/repetisjonskveld: Ja
Kursbevis:  Ja, etter bestått teoretisk og praktisk eksamen
Pris: Kr. 2.650,- + kr. 600,- for rep. kurs

Kurskode:
S2
Forkunnskaper:
S1