skip to Main Content
40 00 43 34 post@balanz.no

Massasjekurs – bestemmelser

Opptakskrav:
Relativt gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig samt fylte 18 år. På enkelte kurs kan barn delta i følge med foresatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som vi anser uegnet for utdannelsen. Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid før kursstart eller oppgi disse ved påmelding.

Forkunnskaper:
Sjekk at du tilfredsstiller opptakskrav til kurset eller utdannelsen du ønsker å delta på før du sender inn påmelding. Krav om forkunnskaper er oppført til hvert kurs. Er du usikker, ta kontakt med skolen. E-post: post@balanz.no

Hvordan melde seg på kurs?
Når du har funnet ut hvilket kurs/utdannelse du ønsker å delta på, er det tid for å melde seg på. Du kan melde via vårt påmeldingssystem eller ringe oss. Påmelding er bindende.

Kurs og påmeldingsavgift:
Betaling av kursavgift gjelder som påmelding. Kursavgift, betales senest 2 uker før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll. Ved påmelding aksepterer du at dine personopplysninger lagres i registeret til Balanz AS. Du kan når som helst be om en utskrift av dine egne registrerte opplysninger fra Balanz AS.

Betaling av kurs og påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgiften betales samme dag som du sender inn påmeldingen, se beløp for respektive kurs. Betalingen gjøres uoppfordret til kontonummer 2480.12.55260. Husk å føre opp navn, fødselsdato samt hvilket kurs betalingen gjelder for. Når vi har mottatt din påmeldingsavgift settes du opp som elev på valgte kurs/utdanning. Plass på kurset reserveres i den rekkefølgen som påmeldingsavgiften er registrert hos oss.

Delbetaling:
Hos Balanz kan du velge om du vil betale hele utdannelsen på en gang eller betale per modul. Betaler du per modul er det å betrakte som delbetaling. I så fall står du fritt til å ta studiet i den takten du selv ønsker og du kan velge hvilket antall kurs du ønsker å ta.
Betaler du hele utdannelsen på en gang, blir dette noe rimeligere. Du sikrer deg dessuten mot eventuell prisøkning eller økte krav på antall kurs.
Skulle du trenge annen form for nedbetaling, ber vi deg om å kontakte skolen via e-post eller per telefon.

Avbestilling:
Ved avbestilling senest en måned før kursstart refunderes innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften. Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke. All tilbakebetaling skjer senest i løpet av påfølgende måned.

Innstilling:
Dersom kurset innstilles eller du ikke får plass, tilbakebetales hele kursavgiften.

Forsikring:
Elever ved Balanz får gratis studentmedlemskap og forsikring vi Norges massasjeforbund (NMF).

Litteratur og kursmateriell:
Hvis ikke annet er oppgitt, er nødvendig kursmateriell inkludert i prisen.

Diplom og vitnemål:
Diplom gis ut til hver fullført modul. Kursbevis og vitnemål gis ut etter at samtlige krav for godkjent utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt.

Endringer:
Balanz massasjeskole tar forbehold om eventuelle endringer i kurskatalog, tidspunkter, oppgitte priser, samt feil i kursbeskrivelsen på våre hjemmesider. Vi forbeholder oss retten til å endre på kursinnhold, instruktører eller annet ved ethvert kurs. Dog ikke ut over retningslinjer for godkjent innhold hos Norges bransjeråd for massasje og SABORG.

Påmelding:
Du kan melde deg på via e-post, brev eller telefon. Vi har ingen formell søknadsfrist. Vi benytter rullerende opptak, behandler søknadene fortløpende og tar imot påmeldinger frem til studiestart eller til kurset er fulltegnet.

Betaling:
Betaling av kursavgift gjelder som påmelding. Ved avmelding senere enn fem dager før kursstart refunderes ikke kursavgift. Eleven får da tilbud å delta på samme kurs ved senere anledning. Balanz forbeholder seg retten til å innstille kurs ved for få deltakere, eller ved sykdom.

Back To Top