Ta kontakt!

40 00 43 34

Balanz utdanninger

Balanz massasjeskole bruker et modulsystem som ble utvilklet av Daniel Hellqvist i 1994.

Grunntanken er at elevene skal kunne velge om de vil ta enkeltkurs for hjemmebruk, eller om de vil ta en seriøs og komplett utdanning. Vår innlæringsmetode går ut på å veksle mellom teori, praksis, hjemmepraksis og hjemmelesing. Dette anser vi som en meget effektiv måte å lære på.

Vi vet også at TID er et viktig redskap i innlæring av et yrke som krever kunnskap, insikt, følsomhet, faglig helhetsforståelse og erfaring.  Når våre elever er ferdigutdannet har de lest og praktisert lenge, og er godt forberedt på yrkeslivets alvor og gleder.

Balanz har et stort pensum som stadig er i utvikling, og vi fokuserer på mindre grupper for å kunne gi personlig og tilpasset oppfølging.  Hvis vi hadde komprimert og forenklet vår utdannelse slik at elevene ble ferdig på kortere tid, ville dette ført til at vi bare kunne hatt med en tredjedel av pensumet vårt! Balanz massasjeskole velger derfor kvalitet fremfor kvantitet!

I vår utdannelse kommer praksis og selvstudier mellom kursene i tillegg.

Mange elever kombinerer studier, familie og jobb med våre fleksible kurs/utdanningstilbud.

Balanz tilbyr følgende utdanninger:

Last ned Balanz kurskatalog her